Dlaczego warto poznać język SQL - Pilska Szkoła Programowania

by Dariusz Kacban
3 lata ago
97050 Views

W dzisiejszych czasach coraz częściej słyszymy o nierelacyjnych bazach danych takich jak Mongo albo CosnosDB. Natomiast stare dobre relacyjne bazy danych wciąż są powszechnie wykorzystywane w niemal każdej aplikacji internetowej i nie tylko.

Do komunikacji z bazami danych wykorzystuje się język SQL (Structured Query Language). Znajomość tego deklaratywnego języka wystarcza do sprawnej pracy z najbardziej popularnymi bazami danych: Oracle, Microsoft SQL Server czy MySQL. Każda z tych baz ma swój dialekt, natomiast w każdej z nich jest wykorzystywany język SQL i jeśli nauczymy się jego podstaw to odnajdziemy się w pracy ze wszystkimi relacyjnymi bazami danych.

W relacyjnych bazach danych dane są przechowywane w postaci tabel zwanych też relacjami. Każda tabela definiuje zestaw kolumn i służy do przechowywania rekordów zwanych również krotkami.

 

Jeśli starasz się o pracę programisty, testera oprogramowania, czy administratora baz danych, to na rozmowie kwalifikacyjnej może pojawić się takie pytanie: Wymień 4 podstawowe polecenia DML języka SQL.

 

Ważne żebyś wiedział że DML (Data Manupilation Language) to podzbiór poleceń języka SQL, który służy do manipulacji danymi w odróżnieniu od DDL(Data definition langiage), który zawiera polecenia związane z tworzeniem tabel, usuwaniem ich itp.

Najważniejsze 4 polecenia języka DML SQL to:

INSERT – pozwala dodać nowy rekord do tabeli

UPDATE – polecenie służy do uaktualnienia danych w tabeli

DELETE – za pomocą tego polecenia możemy usunąć wybrane rekordy z tabeli

SELECT – pozwala wyświetlić dane z tabeli

 

Zestaw tych 4 poleceń zwany jest także CRUD (Create, Read, Update, Delete).

 

Jeśli szukasz praktycznych warsztatów w Pile gdzie nauczysz się korzystać z języka SQL to zapraszamy na szkolenia Pilskiej Szkoły Programowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *