Szkolenie Programista .NET - poziom podstawowy - Pilska Szkoła Programowania

Opis szkolenia

Poznaj platformę .NET i buduj aplikacje desktopowe Windows Forms i WPF oraz aplikacje internetowe ASP.NET MVC. Naucz się przechowywać kod w systemie git i w kilka sekund wdrażać aplikacje na platformę Azure. Poznaj narzędzia do testów automatycznych i używaj wzorców projektowych.

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone dla osób początkujących, które chcą zdobyć doświadczenie związane z tworzeniem aplikacji na platformie .NET z wykorzystaniem języka C# i SQL. Nie jest wymagane doświadczenie komercyjne w programowaniu. Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników z aplikacjami konsolowymi, desktopowymi(Windows Forms oraz WPF), oraz internetowymi(ASP.NET Core MVC).

Szkolenie jest skierowane dla pracowników firm z powiatu pilskiego. Aby skorzystać z dofinansowania, firma musi zatrudniać co najmniej 1 pracownika na umowę o pracę.

Cele końcowe szkolenia

Uczestnik będzie potrafił:

 • samodzielnie stworzyć oprogramowanie korzystające z bazy danych SQL w miejscu pracy.
 • samodzielnie wdrażać aplikacje webowe w środowisku chmurowym Azure z wykorzystaniem Gita i bitbucketa.
 • wykonywać odczyty bezpośrednio z bazy danych za pomocą poleceń języka SQL i Visual Studio

Cele składowe szkolenia

Ocena: Test wiedzy po szkoleniu

Cele szczegółowe szkolenia na poziomie wiedzy:

 • Uczestnik umie wymienić rodzaje projektów w środowisku .NET i wybrać odpowiedni rodzaj projektu w danej sytuacji
 • Uczestnik potrafi wyjaśnić do czego służy program Visual Studio
 • Uczestnik umie opisać podstawowe konstrukcje języka C#: zmienna, pętle, tablice
 • Uczestnik potrafi opisać koncepcję programowania obiektowego: klasa, metoda
 • Uczestnik potrafi wytłumaczyć 4 podstawowe polecenia SQL: select, insert, update, delete
 • Uczestnik potrafi stworzyć aplikację internetową ASP.NET MVC
 • Uczestnik zna wzorce projektowe MVC, Repository, Architektura warstwowa
 • Uczestnik potrafi wymienić podstawowe polecenia git
 • Uczestnik wie do czego służy chmura publiczna Microsoft Azure
 • Uczestnik potrafi wyjaśnić do czego służy funkcjonalność Continuous Deployment w Azure
 • Uczestnik potrafi opisać rodzaje aplikacji desktopowych i ich zastosowanie
 • Uczestnik potrafi wyjaśnić cele stosowania narzędzi ORM, np. Entity framework

Cele szczegółowe na poziomie umiejętności

 • Uczestnik potrafi tworzyć różne projekty w środowisku .NET
 • Uczestnik potrafi korzystać z funkcji Visual Studio
 • Uczestnik potrafi używać podstawowe konstrukcje języka C# 
 • Uczestnik potrafi stosować koncepcje programowania obiektowego – klasy, metody, dziedziczenie
 • Uczestnik potrafi stworzyć 4 podstawowe polecenia SQL: insert, select, update, delete
 • Uczestnik potrafi stworzyć aplikację w technologii ASP.NET MVC
 • Uczestnik potrafi wykorzystać wzorce projektowe MVC, Repository, Architektura warstwowa będące podstawą czystego kodu
 • Uczestnik posługuje się podstawowymi poleceniami git: clone, add, commit, push żeby zarządzać kodem źródłowym aplikacji
 • Uczestnik potrafi używać Portalu Microsoft Azure, czyli chmury publicznej stworzonej przez firmę Microsoft
 • Uczestnik potrafi skonfigurować funkcjonalność Continuous Deployment w Azure, dzięki czemu będzie mógł wdrażać aplikacje w sposób zautomatyzowany
 • Uczestnik potrafi tworzyć aplikacje desktopowe: aplikacje konsolowe, Windows Forms, WPF
 • Uczestnik potrafi wykorzystać narzędzia ORM, np. Entity framework

Cele szczegółowe na poziomie postaw

Uczestnik jest przekonany:

 • o zysku płynącym z wykorzystywania istniejących bibliotek znajdujących się w repozytorium pakietòw nuget
 • o potrzebie zapewnienia jakości przez tworzenie testów jednostkowych
 • że użycie systemu kontroli wersji zapewnia bezpieczeństwo kodu na wypadek awarii sprzętu komputerowego
 • że duplikacja kodu jest niewskazana i używa metod wspòłdzielenia kodu na poziomie metod, klas oraz projektòw

Formy i metody pracy

Wykład: 30%

Ćwiczenia: 70%

Materiały

Każdy uczestnik otrzyma po szkoleniu skrypty zawierające wszystkie omawiane na zajęciach zagadnienia oraz dodatkowe informacje, które mogą być przydatne na stanowisku pracy programisty .NET.

Ramy czasowe

Kurs obejmuje 7 spotkań po 6 godzin zegarowych (6 x 60 min).

RAZEM: 42 godziny zegarowe

Zakres merytoryczny

Dzień 1: Język C# 

 1. Pierwsze kroki w języku C#
 • Tworzenie aplikacji Windows Forms
 • Podstawowa składnia C#
 1. Zmienne operatory, wyrażenia
 • Metody
 • Warunki
 • Iteracje
 • Obsługa błędów i wyjątki
 • klasy i obiekty
 • typy wartościowe i referencyjne
 • Enumeracje i struktur
 • tablice 

Dzień 2: Język C# – cz. 2

 • Klasy
 • dziedziczenie
 • Interfejsy i klasy abstrakcyjne
 • Garbage Collector
 • właściwości
 • Typy generyczne
 • kolekcje

Dzień 3: SQL i bazy danych Microsoft SQL Server

 • Instalacja bazy SQL Server na lokalnej maszynie
 • Instalacja SQL Server Management Studio
 • Tworzenie schematu bazy danych
 • INSERT
 • SELECT
 • UPDATE
 • DELETE
 • Join
 • Group by
 • Funkcje grupujące
 • Tworzenie bazy Azure SQL
 • Aplikacja C# do komunikacji z bazą danych + ADO.NET

Dzień 4: ASP.NET Core MVC + Entity framework

 • Przegląd ASP.NET Core MVC
 • Projektowanie aplikacji internetowych ASP.NET Core MVC
 • Tworzenie Kontrolerów
 • Tworzenie Widoków
 • Tworzenie Modeli
 • Wykorzystanie Entity Framework

Dzień 5: Wdrożenie aplikacji 

 • Azure
 • Bitbucket
 • Continuous deployment
 • git

Dzień 6: Aplikacje desktopowe WPF

 • Jak stworzyć aplikację
 • Widoki
 • Binding
 • Aplikacja – System do zarządzania klientami firmy CRM
 • ORM: Entity Framework 

Dzień 7: Podstawy frontend developmentu

 • Podstawy języka HTML
 • Arkusze stylów CSS
 • Korzystanie z języka Javascript na stronie www
 • Przechowywanie danych po stronie przeglądarki

Prowadzący

Dariusz Kacban Specjalista z zakresu programowania aplikacji webowych w języku C#. Na co dzień pracuje jako programista w SII, jednej z największych firm IT w Polsce. Projektuje i prowadzi szkolenia z zakresu technologii Microsoft .NET i aplikacji internetowych. Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej. W swojej karierze trenerskiej przeszkolił kilkaset osób. Autor bloga www.kursdotnet.pl i twórca Pilskiej Szkoły Programowania, właściciel firmy PILSOFT.

Materiały

Każdy uczestnik otrzyma po szkoleniu skrypty zawierające wszystkie omawiane na zajęciach zagadnienia oraz dodatkowe informacje, które mogą być przydatne na stanowisku pracy programisty .NET.

Po każdym module uczestnicy otrzymają do rozwiązania zadania domowe, których celem jest utrwalenie wiedzy zdobytej podczas zajęć z trenerem.

Przygotowanie uczestników

Wymagane jest przygotowanie merytoryczne przed szkoleniem. Uczestnicy otrzymają materiały wprowadzające na 2 tygodnie przed szkoleniem. 

Należy przygotować komputer z systemem operacyjnym Windows i zainstalować program Visual Studio 2019.

Miejsce szkolenia

Sala szkoleniowa w Kasztanowa Business Center, która mieści się w Pile na ul. Kossaka 20(naprzeciwko galerii handlowej Atrium Kasztanowa).

Aktualnie organizacja szkolenia stacjonarnego jest niewskazana ze względu na warunki epidemiologiczne. Zasady przeprowadzania szkoleń są określone na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Wobec aktualnych obostrzeń zajęcia planowane są w formie zdalnej – połączenie online z trenerem na platformie Google Meet.

Organizator

Organizatorem szkolenia jest firma PILSOFT Dariusz Kacban, która specjalizuje się w szkoleniach z zakresu programowania oraz tworzeniu oprogramowania. Posiadamy certyfikat jakości usług SUS 2.0 oraz jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Prowadzący

Dariusz Kacban – programista .NET i założyciel Pilskiej Szkoły Programowania. Pracował jako programista w takich firmach jak Pearson English, Bank Zachodni WBK, Quad/Graphics, SII.

Specjalizacja

Dariusz Kacban specjalizuje się w tworzeniu aplikacji internetowych za pomocą technologii Microsoft .NET, C# oraz z użyciem chmury publicznej Microsoft Azure.

Doświadczenia zawodowe i kluczowe kompetencje

Posiada 10-letnie doświadczenie w IT. Pracował w firmach: SII, Pearson English, BZ WBK, Quad jako programista .NET, PHP, Software Engineer, Senior Software Engineer oraz tester oprogramowania. Posiada również doświadczenie trenerskie wynikające z organizacji szkoleń wewnętrznych w organizacjach jak i szkoleń otwartych oraz konferencji.

Kwalifikacje

Ukończone studia inżynierskie na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej, Certyfikaty Microsoft MTA Software Development Fundamentals, Certyfikat Microsoft Azure Fundamentals, Szkolenie dla trenerów wewnętrznych, szkolenie z zakresu wystąpień publicznych, szkolenie z zakresu technik wytwarzania oprogramowania, szkolenie z zakresu PRINCE2.

Doświadczenie trenerskie

Cykl szkoleń informatycznych realizowany dla Głównego Urzędu Statystycznego. Kilkadziesiąt szkoleń wewnętrznych z zakresu tworzenia oprogramowania w technologiach .NET, Java, refaktoryzacji i testowania oprogramowania. Prowadzenie zajęć z programowania w języku C# na Uniwersytecie im, Adama Mickiewicza, Prowadzenie dwóch edycji Podstawowego Kursu Programowania w ramach Pilskiej Szkoły Programowania. Prowadzenie szkolenia Software Development Fundamentals na zlecenie Wielkopolskiej Grupy Doradczej, Prowadzenie kursu Programista .NET

Więcej informacji o trenerze można znaleźć na stronie: https://www.pilsoft.pl/trenerzy/

Certyfikaty i dyplomy

Dariusz Kacban posiada następujące kwalifikacje:

 • Dyplom ukończenia studiów inżynierskich na wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej
 • AZ-900 – Microsoft Azure Fundamentals
 • Microsoft MTA Software Development Fundamentals
 • Certyfikat PRINCE2 Foundation – zarządzanie projektami
 • certyfikat z zarządzania projektami metodą AgilePM
 • Certyfikat ukończenia szkolenia Microsoft – Developing ASP.NET 4.5
 • Certyfikat ukończenia szkolenia Microsoft AZ-204 – programowanie aplikacji na platformie Microsoft Azure

Cena szkolenia

 • 0 zł/os. dla pracowników firm zatrudniających do 10 pracowników(średnia liczona w jednym z 2 ostatnich lat)
 • 1400 zł/os. dla pracowników firm zatrudniających ponad 10 osób.

Zapisy na szkolenie

Zapisy na edycję 2021 naszego 7-dniowego kursu już trwają.

Kurs będzie się odbywał w weekendy, dzięki czemu nauka nie będzie kolidować z obowiązkami zawodowymi.

Na nasz kurs programowania można zapisać się tutaj